Pakume komplekslahendusi hankiva, energeetika-, töötleva ja keemiatööstuse ettevõtetele.

Pakume meie klientidele teenuste täisvalikut uurimistööde läbiviimisest, tehnilis-majandusliku põhjenduse ja kulueelarve koostamisest ning detailiseeringuga tööjooniste loomisest tootmiseni, värvimiseni, montaažini, automatiseerimiseni, müügijärgse hoolduseni, tehniliste passide ja kasutusjuhendite loomiseni jne.

Meie klientidele osutatavaid teenuseid saab väga ilmekalt demonstreerida maatriksi kujul, kus:

Horisontaallahendused – põhitööd ehk teisiti öeldes tööstusliku suunitlusega tööd;
Vertikaallahendused – põhitööde korraldamise, juhtimise ja toetamise alased terviklahendused.


Horisontaallahendused

  • Metallkonstruktsioonide tootmine (sealhulgas hankimis-, pingi-, lukksepa-, koostetööd ja värvimine);
  • Ehitus-montaažitööd (sealhulgas peatöövõtt, välimised insenerikommunikatsioonid), metallkonstruktsioonide montaaž, isolatsiooni- ja vooderdustööd;
  • Tehnoloogiliste süsteemide ja seadmete hooldus ja remont (sealhulgas teeme tõstetöid);
  • Automaatika – tööstuslike tehnoloogiliste protsesside automatiseerimise alased tööd.

Vertikaallahendused

  • Projektijuhtimine – projektitöö üldine korraldamine nii üksikutes suundades, kui ka komplekslahendusi rakendades.
  • Insenerprojekteerimine ja arendus – projekti konstrueerimistöötlus koos vajaliku tehnoloogilise konstruktoridokumentatsiooni komplekti, tööjooniste, detailiseeringute jne. loomisega.
  • Insener-tehniline tugi – vajalike tehnoloogiate väljatöötamine, protsesside korraldamine, järelevalve kvaliteedi, seadmete üle jne.
  • Varustamine ja logistika – vajalike materjalide, tööriistade, koostisosade, seadmete ja kulumaterjalidega varustamine; vajaliku logistika tagamine, sealhulgas valmistoodangu jaoks.

Oleme valmis pakkuma nii horisontaal- ja vertikaallahenduste, kui ka nende erinevate kombinatsioonide alaseid komplekslahendusi.