Üheks meie tegevuse prioriteetsetest ja edukalt arenevatest suundadest on isolatsioonitööde teostamine.

Meie eeliseks on erinevate pindade ja kujuga ning mistahes keerukusastmega seadmete, torustike ja mahutite isolatsioonitööde kvaliteetne teostamine.

Näiteks võib tuua mahutipargi РВС 300х6 ja tehnoloogilise pumbajaama Kiviõli KT 500 torustike isoleerimise projektide järgi teostatud tööd.