2014. aastal on plaanis käivitada VKG Energia lubjatootmiskompleks, mille ehitamise projektiga tegeleb Viru RMT.

Lubjatehase eesmärgiks on taaskasutada maksimaalselt Ojamaa kaevanduses tekkivat aherainet ning toota sellest SO2 püüdmiseks vajalikku vähekvaliteetset lupja. Kompleksi projekteerimisel arvestati kõikide parima võimaliku tehnoloogia nõuetega, et tagada minimaalsed heitkogused.

Lubjatehase toodang on mõeldud juba töötava väävlipüüdmisseadme tarbeks ning tulevaste püüdurite (kontserni plaanide kohaselt tuleb lisaks vähemalt 2 väävlipüüdurit) toorainega varustamiseks.

Vertikaalne lubjaahi, tootlikkusega 75 tonni/ööpäevas, on planeeritud paigaldada VKG Energia Põhja elektrijaama territooriumile katelde hoone otsa. Asukoha eeliseks on küttegaasi torustike lähedus ning samuti võimalus ladustada lubjakivi toorme varu vahetult lubjatehase kõrval.

Tooraineks lubja tootmisel on Ojamaa kaevanduse aheraine, kusjuures aheraine valitakse selline, kus kaltsiumkarbonaadi osakaal on maksimaalne.

Kogu tehase toodang – jahvatatud kustutamata lubi – kasutatakse ära vääveldioksiidi eemaldamiseks VKG Energia Põhja elektrijaama heitgaasidest.

Jahvatatud lubi pumbatakse pneumotranspordi abil otse tehasest kustutamata lubja reservuaari, kust see läheb edasi NID-puhastusseadmesse.