2011. aastal teostas Viru RMT Saksamaa masinaehituskontserni ThyssenKrupp Fördertechnik GmbH poolt toodetud Eesti jaoks ainulaadse maapealse “S-kujulise” konveieri montaaži. 2012. aastast alates teostatakse konveieriga põlevkivi toimetamist VKG Ojamaa kaevandusest VKG tööstusterritooriumile kontserni kõigi põlevkivitöötlemisvabrikute jaoks.

Projekteerimistöid alustati 2009. aastal, montaažitööde juurde asuti 2011. aastal ja käikuandmine toimus 2012. aasta alguses. Konstruktsiooni pikkus on 12,5 km. Laaditud konveieri kiirus on 4 m/s. Konveieri tootlikkus on 700 tonni põlevkivi tunnis, mis aastas võib moodustada 3 200 000 tonni. Põlevkivi transporti teostatakse kella 12 päeval kuni kella 8 hommikul ainult tööpäevadel. Ajavahemik kella 8-st kella 12-ni on ette nähtud konveieri profülaktikaks ja jooksvaks remondiks.

Kaevandusest teele saadetud põlevkivi saabub VKG kontserni territooriumile 52 minutiga. Kogu projekti maksumus moodustab umbes 14 miljonit eurot, selle tööaeg on üle 20 aasta. Konveier läbib viie valla (Mäetaguse, Maidla, Lüganuse, Kohtla-Nõmme, Kohtla) ja Kohtla-Järve linna territooriumit.

Uus rajatis on ainulaadne mitte ainult oma tehniliste, vaid ka keskkonnakaitseliste parameetrite poolest. Toorme toimetamine põlevkivitöötlemiskompleksi territooriumile toimub täiendava koormuseta kohalikele teedele, ilma müra, heitgaaside ja tolmuta.

Põlevkivi kohaletoimetamise marsruudi kulgemise planeerimise protsessi kaasati üldsus ja keskkonnakaitsespetsialistid, arvestati loomade ja haruldaste lindude elukohti ja eluviise. Trassi kogu pikkuses on loomade jaoks ette nähtud spetsiaalsed tunnelid ja sillad, et kõik metsaasukad võiksid konveierit takistamatult ületada.