Elektritööd

Viru RMT montaažigrupil on lubatud teostada elektrotehnilisi töid kuni 1000 V juures. Grupp teostab sagedusmuunduritel baseeruvate reguleerimissüsteemide elektrimootorite sujuvaks käivituseks ja seiskamiseks väljatöötamist ja juurutamist (enamlevinud on Mitsubishi Electric ja Schneider Electric).

Tellija soovil teostame sagedusmuundurite programmeerimist ja reguleerimiskontuuride häälestamist.

Teostame sagedusmuundurite montaaži ja ühendamist:

 • elektrikilbiruumides, kus pole vajalik täiendava väliskaitse montaaž
 • kõigile juurdepääsetavates kohtades, kasutades firma Rittal spetsialiseeritud kaitsekappe.

Edastame kogu vajaliku projektidokumentatsiooni, kaasa arvatud kasutajajuhendi seadmete häälestamiseks, ning viime läbi teenindava personali koolitust kohapeal.

Lisaks ülaltoodule teostab Viru RMT kontrolli defektide tuvastamiseks ja nende kõrvaldamist ning olemasolevate süsteemide tehnohooldust.


Kappide montaaž ja ühendamine

Teostame töid nii oma projektide baasil, kui ka tellija projekti alusel. Projektide realiseerimisel kasutatakse kaasaegseid seadmeid, mis vastavad ohutus- ja plahvatuskaitsenõuetele.

Töid teostatakse järgmiste kapitüüpidega:

 • seadmete kohtjuhtimise kapid
 • automaatkäivitussüsteemide kapid
 • blokeeringute ja signalisatsiooni süsteemi kapid
 • ventilatsiooni ja jahutusega jaotuskapid
 • serveripüstikud
 • võrgukapid
 • tsentraalse elektritoitesüsteemi kapid
 • kaitsekapid sagedusmuundurite jaoks
 • kuni 1000 V elektrotehnikaseadmete toitekapid
 • kaitsekapid aparaatide jaoks
 • vaheühenduste kapid

Vajadusel valivad meie spetsialistid vastavad kapid, varustades need vajalike kaitse-, kaablisisestus-, valgustus-, maandus-, ventilatsiooni- ja jahutuselementidega.

Kaablitrasside montaaž ja paigaldamine

Teostame kaablitrasside projekti väljatöötamist, kaablipäeviku ja tellimisspetsifikatsioonide ettevalmistamist, teeme erinevate tarnijate toodangu võrdleva maksumuse analüüsi ja teostame komplekstarnet. Lisaks sellele teostame vanade kaablitrasside laiendamise ja demontaaži alaseid töid.

Viru RMT teostab järgmiste kaablitoodete paigaldamist:

 • Võrgukaabel
 • Valguskaabel
 • Kontrollkaabel
 • Kuni 1000 V elektritoitekaabel
 • PROFIBUS PA ja DP kaabel

Vajadusel kasutatakse mitmesuguseid kaasaegseid kaitsematerjale, mis võimaldavad kasutada kaablit erinevates keskkonnatingimustes.


Videojälgimissüsteemide montaaž

Üheks kõrge nõudlusega suundadest on videojälgimissüsteemid. Meie spetsialistid töötavad välja ja juurutavad kaasaegsetel IP-tehnoloogiatel põhinevaid süsteeme, mis võimaldavad säästa finants- ja materiaalseid vahendeid ning saavutada projekti paindlikuma arhitektuuri.

Sellised tehnoloogiad võimaldavad teostada protsesside kaugjälgimist reaalajas.