Peamisteks teenindatavateks objektideks on käesoleval ajal Eesti ja kogu maailma suurima põlevkivitöötlemiskontserni Viru Keemia Grupp ettevõtted:

 • Põlevkivitöötlemisettevõtted;
 • Soojusenergeetikaettevõtted;
 • Keemiatootmisettevõtted.

Antud asjaolu, ja eriti viimane fakt, seab kõrged nõuded teostatavate tööde kvaliteedile, tähtaegadele ja korraldusele. Nende täitmisega oleme me edukalt hakkama saanud kogu ettevõtte eksistentsi jooksul 1947. aastast alates.


Põlevkivitöötlemisettevõtted

Peamisteks teenindatavateks põlevkivitöötlemise objektideks on VKG Oil ettevõtted – Kiviter tehnoloogial ja uusimal Petroter tehnoloogial põhinevad põlevkivi pürolüüsi (termilise töötlemise) seadmed.

Teenindatavad Kiviter tehnoloogia objektid:

 • 1000tonnine gaasigeneraator (Suurevõimsuseline gaasigeneraator);
 • Gaasigeneraatorjaam nr 3 (16 gaasigeneraatorit);
 • Gaasigeneraatorjaam nr 4 (20 gaasigeneraatorit);
 • Gaasigeneraatorjaam nr 5 (16 gaasigeneraatorit);
 • Raske ja kergkeskõlide ettevalmistusseade (kaasa arvatud 6 Amafiltr tehnoloogiaga filtrit).

Soojusenergeetikaettevõtted

Peamisteks teenindatavateks soojusenergeetikaettevõteteks on ettevõtte VKG Energia kaks soojuselektrijaama: Põhja ja Lõuna, mis asuvad Kohtla-Järve linnas ja varustavad soojaga 60 000 elanikuga regiooni.

Mõlemad elektrijaamad kasutavad oma töös põlevkiviümbertöötlemise tulemusel tekkinud gaasi ja auru. Lisaks sellele võib Põhja jaam reservkütusena kasutada põlevkivi.

Keemiatootmisettevõtted

Peamisteks teenindatavateks keemiatootmise seadmeteks on VKG Oil keemiatsehhi objektid:

 • Generaatorõlide destillatsiooniseade
 • Defenoolimisseade
 • Elektroodkoksiseade
 • Põlevkiviõlide seade.