Teostame projekteerimist ja ehitamist, teeme käivitus-seadistustöid, teostame erinevate insenerikommunikatsioonide, nagu veevarustus-, kanalisatsiooni- ja soojusvarustussüsteemide, hooldust ja remonti. Vajadusel teostame kooskõlastamise kohalike võimuorganitega.

Veevarustussüsteemid

Viru RMT on ehitanud, üles seadnud ja hooldab sadu erinevaid veevärgisüsteeme. Me pakume nii komplekslahendusi, kui ka individuaalseid teenuseliike, sealhulgas:

 • Veevärgisüsteemide ehitamine, laiendamine, moderniseerimine, hooldamine ja remont.
 • Veevärgi kaevude, päiste, voolusummutite, torustike ehitamine.
 • Veevõrkude sulg- ja reguleerimisarmatuuri ning seadmete montaaž ja demontaaž.
 • Lekete avastamine, lokaliseerimine ja kõrvaldamine.
 • Õõne puhastamine ja hüdraulilised survekatsetused.
 • Tuletõrjeveevärkide montaaž, hooldus ja remont, hüdrantide remont ja vahetus.

Kanalisatsioonisüsteemid

Viru RMT pakub kanalisatsioonisüsteemide ehituse ja hooldusega seotud tööde täisvalikut. Pakume järgmisi teenuseid:

 • Isevoolsete ja sundkanalisatsioonivõrkude torustike paigaldamine.
 • Kanalisatsioonivõrkude sulgarmatuuri ning seadmete montaaž ja demontaaž.
 • Kanalisatsiooni- ja äravoolukaevude ehitamine.
 • Drenaažitorude ja drenaaživõrkude seadmete paigaldamine.
 • Õõne puhastamine ja kanalisatsioonitorustike katsetamine.
 • Pumbajaamade ehitamine ja paigaldamine.
 • Kanalisatsioonivõrkude seadmete (drenaaži-, fekaali- ja jugapumbad jne.) paigaldamine, hooldus ja remont.

Soojavarustusvõrgud

Meie teenuse kvaliteet võimaldab tellijal tagada abonentide katkematu ja avariideta energiavarustuse. Teostame järgmisi töid:

 • Soojavarustustorustike soojuskandja temperatuuriga kuni 115 °С paigaldamine.
 • Soojavarustustorustike soojuskandja temperatuuriga 115 °С ja rohkem paigaldamine.
 • Soojavarustusvõrkude sulgarmatuuri ning seadmete montaaž ja demontaaž.
 • Soojavarustusvõrkude kaevude ja kambrite ehitamine.
 • Õõne puhastamine ja soojavarustustorustike katsetamine.