Uusehituse ehitusplatsi ettevalmistus- ja seadmestustööde kompleksis pakume me järgmiste tööde teostamist:

  • Majanduslikest ja tehnilistest uuringutest koosnevate uurimistööde läbiviimine.
  • Krundi piirdestamine, territooriumi puhastamine, olemasolevate ehitiste lammutamine ja ehitusjäätmete sorteerimine.
  • Pinna- ja pinnasevee ärajuhtimine.
  • Segavate insenerivõrkude ümbertrasseerimine.
  • Vee- ja kanalisatsioonivõrgud.
  • Ajutiste kommunikatsioonide rajamine.
  • Tee-ehitustööd.
  • Ajutiste olme-, lao- ja muude ruumide rajamine.
  • Pinnase väljakaevamine vundamentide ja süvendite paiknemiskohtadest jne.