1921. aastal käivitati Kohtla-Järvel prooviõlivabrik, kus õli saamise eesmärgil katsetati põlevkivi utmist spetsiaalses retordis ehk teisisõnu põlevkivi kuumutamist ilma õhu juurdepääsuta. Üle ootuste heade tulemuste toel ehitati aastatel 1924-1942 neli õlivabrikut.

1945. aastal alustati tollase NSVL Riikliku Kaitsekomitee otsuse kohaselt uue põlevkivitöötlemise kompleksi rajamist Kohtla-Järvele loosungi all “Gaasi Leningradile”.

1948. aastast saigi alguse põlevkivist tehtud majapidamisgaasi pumpamine Leningradi. Hiljem suunati gaasijuhe ka Tallinna ja teistesse Põhja-Eesti linnadesse.

1947. aastal põlevkivitöötlemise kompleksi struktuuris asutati automaatika tsehh ning 1992. aastal moodustati selle baasil tütarettevõte KJ Automaatika OÜ.

OÜ Viru RMT on Viru Keemia Grupp AS (VKG) tütarettevõte, mis alustas tegevust 1. septembril 2001. aastal. Ettevõte on loodud Viru Õlitööstus AS (alates 20.07.2005. a. VKG Oil AS) remondi- ja mehaanikatsehhi baasil, millest tulenevalt on ettevõttel pikaajaline kogemus keemia- ja energiatööstuse ettevõtete teenindamise alal.

2003. aastal ühendati Viru RMT-ga VKG AS-i tütarettevõte KJ Automaatika OÜ ja moodustati uus tootmisüksus veevarustuse- ja kanalisatsioonivõrkude hooldamiseks. Töötajate arv ühendamise hetkel moodustas 171, käibe moodustas 2.207 mln €.

2005. aastal oli rajatud ja välja arendatud Tootmisosakond. Perioodil 2006 – 2007 a. moodustati ettevõttes kaasaaegsed ettevalmistus- ja koostejaoskonnad, värvimis-, keevitus- ja montaažiosakonnad.

2007. aastal moodustati Viru RMT OÜ struktuuris Ehitusosakond.

2008. aastal moodustati projekteerimise grupp.

Viru RMT OÜ-l on sertifikaat ISO 9001 alates 2006 aastast. 2007 aastal sai ettevõte rahvusvahelise sertifikaadi, mis kinnitab töötervishoiu vastavust OHSAS 18001 standardi nõuetele.