Metallkonstruktsioonide valmistamine on üheks meie tegevuse prioriteetidest. Viru RMT tootmine on projektipõhine. Meie meeskond on valmis pakkuma komplekslahendust:

 • Kontseptuaalmudeli, eskiisprojekti, projekti eelarve ja tehnilis-majandusliku põhjenduse koostamine;
 • Insenerprojekteerimine, mis hõlmab kogu vajaliku konstrueerimis-tehnoloogilise dokumentatsiooni väljatöötamist, 3D-modelleerimist ja analüüsi;
 • Konstruktsioonide valmistamine, mis hõlmab värvimistööde teostamist;
 • Konstruktsioonide montaaž kohapeal;
 • Vajadusel käivitus-seadistustööde ja edasise hoolduse teostamine.

Viru RMT omab tootmisseadmeid ja tootmispindu, mis võimaldavad valmistada, koostada ja värvida suuremõõtmelisi tooteid.

Viru RMT teostab kaasaegseid seadmeid kasutades kogu metallkonstruktsioonide valmistamise alaste tööde kompleksi: varumist, mehaanilist töötlemist, keevitamist, koostamist, pindade töötlemist ja värvimist. Omame vajalikke tõstemehhanisme ja kraanasid.

Meie tootmispindade suurus on üle 3500 m2. Viru RMT aastane tootmisvõime on kuni 3000 tonni metallkonstruktsioone. Plasma- ja gaasilõikuse programmi tootmisvõime on kuni 100 tonni kuus.

Meil on suured kogemused ja võimalused, mis võimaldavad töötada:

 • Leht- sordi-, profiilmaterjaliga;
 • Musta, legeeritud ja roostevaba terasega;
 • Liht- ja moodulkonstruktsioonidega, torutoodetega.

Toodangu kõrge kvaliteet tagatakse:

 • Rahvusvahelise standardi IS0 9001:2000 nõuete kohase kvaliteedijuhtimisega.
 • Tootmisesisese kvaliteedikontrolliga.
 • Keevitus- ja montaažitööde teostamisega kvalifitseeritud töötajate poolt, kes omavad rahvusvahelisi kvalifikatsioonisertifikaate.
 • Kvaliteedi mõõtmisega elektrooniliste mõõteseadmete abil, sealhulgas mittepurustava kontrolli (NDT) läbiviimise teel.
 • Projektide täieliku insenertehnoloogilise toega.

Täiendavaks eeliseks on heade logistikavõimaluste olemasolu: läheduses paiknevad Tallinn-Peterburi peamaantee, raudtee, Sillamäe ja Tallinna meresadamad.