Viru RMT pakub konstruktsioonide montaaži-, tugevdus- ja demontaažitööde, erinevate seadmete montaaži- ja demontaažitööde ning paigaldatavate seadmete käivitus-seadistustööde teostamist.

Montaažitöid pakutakse nii meie poolt osutatava kompleksteenuse osana, kui ka eraldi teenusena.

Üheks viimastest sellistest suurtest projektidest on Eesti jaoks ainulaadne maapealne “S-kujuline” konveier, mille montaaži teostas 2011. aastal Viru RMT. Konstruktsiooni pikkus on 12,5 km, projekti maksumus moodustas umbes 14 miljonit eurot.


Konstruktsioonide montaaž, tugevdamine ja demontaaž

Teostame järgmiste konstruktsiooniliikide montaažitöid:

  • hoonete ja rajatiste konstruktsioonielemendid ja piirdekonstruktsioonid
  • transpordigaleriide konstruktsioonid
  • reservuaarikonstruktsioonid
  • mastirajatised, tornid, korstnad, gradiirid
  • kandvad trosskonstruktsioonid (pingutid, vantkonstruktsioonid ja muud)
  • torustike konstruktsioonid
  • tööstuslike tehnoloogiaseadmete konstruktsioonid
  • õhu-gaasitrakti konstruktsioonid jne.

Seadmete montaaž ja demontaaž

Teostame järgmiste seadmeliikide montaažitöid:

  • tõste- ja transpordiseadmed;
  • torustike sulg- ja reguleerimisarmatuur;
  • katla- ja abiseadmed;
  • insenerkommunikatsioonide: gaasi-, veevarustus-, küttesüsteemide jne. seadmed
  • tööstuslike tehnoloogiaseadmete seadmestik;
  • kompressorseadmed, ventilatsiooni ja õhu konditsioneerimise seadmed, pumbad, kuivatusseadmed jne.