Hooldatavate objektide iseloom seab erilised nõuded tööde korraldamise kvaliteedile.

  • Teostame kõiki seadmete plaanilise remondi liike vastavalt PER graafikutele, remondireglementidele ja remondi tehnilistele tingimustele.
  • Teostame seadmete remonti vastavalt rikkelehtedele.
  • Korraldame avariitööde teostamise ja rikete kõrvaldamise mistahes kellaajal ja nädalapäeval.
  • Koostame ja vormistame PER (plaanilise ennetusremondi) graafikuid, remondireglemente, remondi tehnilisi tingimusi, TKP (tööde korraldamise plaani). Koostame müügijärgses hoolduses olevate seadmete rikkelehti ja osaleme remonditavate seadmete rikkelehtede koostamises.
  • Peame vajalikku remondidokumentatsiooni: remondipäevikud, peamiste käitusseadmete kaardid, tehniliste ekspertiiside aktid, seadmete katsetusaktid, seadmete remonti üleandmise ja remondist vastuvõtu aktid jne.
  • Teostame oma remonditeenistuste tegevuste koordineerimist ning vajadusel tellime tellimuste täitmiseks vajalikud teenused teistelt teostajatelt.

Garanteerime seadmete passiandmetele vastava töövõime tagamise ja anname garantii teostatavate tööde kvaliteedile.