Viru RMT pakub tööstussektoriga seotud projekteerimisteenuste täisvalikut, eelkõige naftakeemia- ja energeetikatööstuse ettevõtete tehnoloogiliste süsteemide ja seadmete projekteerimist.

Sealhulgas pakume me:

 • Uurimistööde läbiviimist ja kontseptsioonide loomist;
 • Tehnilis-majandusliku põhjenduse ja kulueelarve koostamist;
 • Vajalike inseneriarvutuste ja nende analüüsi läbiviimist, protsessidiagrammide väljatöötamist;
 • Vajaliku tehnoloogilise konstruktoridokumentatsiooni ja töödokumentatsiooni loomist;
 • Seadmete paigutamist, paigutusplaane;
 • Seadmetele esitatavate nõuete tuvastamist, spetsifikatsioonide koostamist, vajalike seadmete valimist, tarnija otsingut ja valimist;
 • Operatiivjuhtimise filosoofia loomist;
 • Ohtlike alade klassifitseerimist, ohutusaruandeid;
 • Tehniliste kasutusjuhendite, tehniliste passide koostamist, vajalike katsetuste, kalibreerimiste jne. läbiviimist.

Projekteerimistegevuse põhisuundadeks on:

Mehaanikasüsteemid ja –seadmed

 • Konteinerid
 • Punkrid
 • Toiturid
 • Vibrosõelad
 • Konveiersüsteemid
 • Laadimissüsteemid
 • Gaasi-, õhukanalid
 • Katlad
 • Tsüklonid
 • Skraberid
 • Töödeldud detailid, varuosad

Reservuaarid ja mahutiseadmed

Erinevate mahutite, punkrite, kõrg- ja madalrõhu reservuaaride ning soojusvahetite, sealhulgas tugielementidest konstruktsioonide, keerdtreppide ja platvormide projekteerimine, reservuaaride tuleohutussüsteemide projekteerimine jne.

Torustikusüsteemid

Tehnoloogiliste ja tsiviilotstarbeliste torustike, sealhulgas tuletõrjetorustike, süsteemide projekteerimine.

Ehitusrajatised

Tootmishoonete ja -rajatiste projekteerimine uurimistöödest ja ehitusplatsi planeerimisest insenerisüsteemideni. Metall- ja raudbetoonkonstruktsioonide projekteerimine, sealhulgas:

 • terasest tugikonstruktsioonid, trepitornid, platvormid, fermid jne.;
 • torustike, mehaanika- ja elektriseadmete vundamendid ja toed.

Automaatjuhtimise süsteemid

Projekteerimine väikestest pumpade automaatkäivituse süsteemidest suurte keemiaseadmete keeruliste automatiseeritud juhtimise süsteemideni. Töötame välja tehnoloogiliste süsteemide automatiseerimise projekte, teostame mõõte- ja reguleerimisseadmete arvutusi, töötame välja algoritme ja andmebaase, programmeerime süsteeme.

Projekteerimisel arvestatakse kõiki keskkonnamõjuga seotud aspekte, et vähendada või välistada võimalik kahju.