Viru RMT sotsiaalse vastutuse kontseptsioon käsitleb kolme sotsiaalset aspekti, mida me võime oma tegevusega mõjutada.