Viru RMT pakub tehnoloogiliste protsesside automatiseerimisega seotud teenuseid, sealhulgas:

 • tarkvara väljatöötamine tehnoloogiliste protsesside automatiseerimise süsteemide jaoks;
 • protsesside visualiseerimise süsteemide väljatöötamine;
 • andmete kogumise, arhiveerimise ja esitamise süsteemide väljatöötamine;
 • kontrollmõõtesüsteemide ja automaatikaseadmete montaaž, seadistamine ning hooldus;
 • arvuti- ja süsteemitehnika montaaž ja seadistamine;
 • suitsugaaside seiresüsteemide montaaž ja hooldus;
 • analüüsisüsteemide väljatöötamine, juurutamine ja hooldus;
 • kuni 1000 V elektrotehniliste tööde teostamine;
 • kaablitrasside rajamine ja montaaž;
 • automatiseerimiskappide koostamine ja ühendamine;
 • videojälgimissüsteemide väljatöötamine ja montaaž;
 • katkematu elektritoite süsteemide montaaž;
 • seadmete tarne;
 • tellija süsteemide kompleksdiagnostika ja seadistamine;
 • automatiseerimissüsteemide garantiijärgne teenindus tellija soovil.