Missioon

Olla põlevkivi käitlejate ja energiatootjate tehnilise arengu vedajaks, luues ja ülal pidades tehnilisi lahendusi ning rakendades parimat võimalikku tehnoloogiat.

Visioon

Viru RMT on VKG insenertegevuse ja projektijuhtimise keskus, mis tegutseb rahvusvahelisel turul ja koondab enda alla olulise osa kogu kontserni oskusteabest järgmistes valdkondades:

  • Varahaldus kogu väärtusahela osas – kaevandamine, kütusetööstus, energiatootmine.
  • Põlevkivi töötlemise ja jäätmekäitluse süsteemide kavandamine, ehitus ja hooldus.
  • Projektijuhtimine – energeetika ja kütusetööstuse investeeringud.

Väärtused

Ettevõte strateegilisi eesmärke toetavad väärtused, mille juurutamisega tegeletakse pidevalt, on järgmised:

  • Ausus
  • Pädevus/kompetents
  • Distsipliin
  • Initsiatiiv
  • Koostöö