Viru RMT omab töökogemust keemia- ja energiatööstuse ettevõtete teenindamise alal. Peamisteks tegevusaladeks on:

  • metallkonstruktsioonide tootmine (sh lukksepakoostetööd, pingitööd, elekter-gaasikeevitustööd, metallkonstruktsioonide koostamine, montaaž, isoleerimis- ning värvimistööd);
  • ehitus ja ehituse peatöövõtt (sh betoonitööd, veevarustuse-, kanalisatsiooni –ja tehniliste võrkude ehitamine ja remont);
  • tehnoloogiliste seadmete hooldamine ja remont ehk nn tööstuse teenindamine (kontserni ettevõttete VKG Oil ja VKG Energia teenindus), sh tulekindlast materjalist konstruktsioonide remont, tõstemehhanismide teenindamine ja tõstetööd, ventilatsioonitööd;
  • automaatika teenistus (sh automaatjuhtimissüsteemide projekteerimine ja montaaž, tarkvara väljatöötamine, kontrollmõõteriistade montaaž ja remont).

Viru RMT 2014.a. müügitulu oli 17 104 703 eurot ning töötajate arv oli 321.

Viru RMT peamiseks kliendiks on Viru Keemia Grupp ettevõtted (VKG Oil, VKG Energia).

Viru RMT uuendas 2014 aastal standardeid: ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 ja EVS-EN ISO 3834-2 vastavust. Konkurentsivõime tugevdamiseks sertifitseeriti täiendavalt ettevõtet standardi EN 1090-1:2009 raames.