Viru RMT sotsiaalse vastutuse kontseptsioon käsitleb kolme sotsiaalset aspekti, mida me võime oma tegevusega mõjutada:

  • meie ettevõtte töötajad
  • Ida-Virumaa, regioon, kus meie ettevõte töötab
  • meie kliendid, lõpptarbijate või teiste ettevõtete jaoks toodangut väljalaskvad tööstusettevõtted.