Viru RMT tegevusel on kaks iseärasust:

 • me oleme projektipõhine ettevõte, s.t. enamus meie poolt teostatavaid töid on projektitööd.
 • meie võimalused võimaldavad pakkuda kliendile tervikliku komplekslahenduse mistahes tootmistegevuse suunal või nende erinevates kombinatsioonides.

Viru RMT ärifilosoofias käsitletakse projektijuhtimist kui objekti juhtimist selle arengu perspektiivis, s.t. nähakse ette selle seisund tulevikus. Seega suhtume me projekti planeerimisse kui pidevasse protsessi, mis on suunatud projekti püstitatud eesmärkide saavutamiseks parima toimimisviisi määratlemisele ja kooskõlastamisele kõiki selle ellurakendamise faktoreid arvestades. Seejuures toimub projekti edenemisel plaanide pidev täpsustamine ja detailiseerimine.

Viru RMT projektide ellurakendamise juhtimise peamised põhimõtted:

 • Projekti ühtse ja struktureeritud esituse väljatöötamine ja selle põhielementide selgepiiriline kirjeldamine;
 • Meeskonna ning projekti struktuurile ja ellurakendamise tingimustele vastava adekvaatse projektijuhtimise organisatsioonistruktuuri ülesehitamine;
 • Projektijuhtimise protsesside funktsioneerimise ja osalejate koostöö tagamine;
 • Projekti eesmärkide saavutamiseks luuakse projektimeeskond ja projektijuhtimise meeskond. Sõltuvalt projekti tüübist kuuluvad sellesse struktuuriüksuste ühe või teise valdkonna spetsialistid.

Kliendi probleemide lahendamine

Konkurents turul nõuab ettevõttelt tootmiskulude vähendamist, juhtimise efektiivsuse ja operatiivsuse tõstmist, kvaliteedi parendamist – üleminekut “timmitud tootmise” strateegiale.

Viru RMT poolt osutatav kompleksteenus võimaldab meie klientidel need probleemid lahendada ja oma ettevõtete konkurentsivõimet tõsta.

See saavutatakse järgmiselt:

 • Tihe koostöö kliendiga võimaldab leida klienti kõige enam rahuldava lahenduse nii tehnilises plaanis, kui ka hinna-kvaliteedi suhte osas;
 • Kompleksne lähenemine võimaldab arvestada kaasnevaid sise- ja välistegureid, kaasnevaid toomisprotsesse ning leida optimaalse lahenduse, sealhulgas ka tööde planeerimise alal;
 • Uued lahendused (sealhulgas moderniseerimine) võimaldavad suurendada tootlikkust, tõsta töökindlust, vähendada plaanilistele seisakutele kuluvat aega ja selle tagajärjena ka kulusid;
 • Meie poolt pakutava teenuse kvaliteet vähendab plaanilistele seisakutele kuluvat aega, suurendades seadmete “remondivaba läbijooksu”;
 • Protsesside automatiseerimine ja “sõbralik liides” tõstavad juhtimise operatiivsust ja kvaliteeti, millega saavutatakse kulude vähenemine.