VKG Energia Põhja SEJ katel nr 5

Katel, mis esialgselt kasutas kütusena põlevkivi. Juhtimissüsteemi hakati moderniseerima katla gaasile üleviimise ajal. Nagu kõigil meie kahel kütuseliigil töötavatel kateldel, on ka sellel neli põletit – kaks põlevkivi ja kaks gaasi jaoks. Põhikütuseks on madala kalorsusega gaas, mida vajadusel täiendatakse põlevkivi või maagaasiga.

Juhtimissüsteem on üles ehitatud kahel kontrolleril WINCON (tarnitud IPC2U poolt). Kompleksis kontrolleritega töötavad 26 elektronregulaatorit ВТС 9300. Visualiseerimine, liides operaatoriga ja juhtimisülesannete koostalitluse kooskõlastamine on realiseeritud kolmel arvutil – kaks tööstuslikku arvutit ja tehnoloogi arvuti. Need ülesanded on realiseeritud SCADA süsteemil TraceMode. Informatsioon tehnoloogilise režiimi kohta laekub ühisesse andmebaasi VKG ENERGIA serverijaamas.

VKG Energia Põhja SEJ katel nr 8

Katel esimesena väljatöötatud katlajuhtimissüsteemiga. Katel kasutab põhikütusena madala kalorsusega gaasi, mida vajadusel täiendatakse põlevkivi või maagaasiga. Juhtimissüsteem on üles ehitatud kahel firma Mitsubishi kontrolleril FX2 ja firma Moeller kontrolleril YUMO. Kompleksis kontrolleritega töötavad 28 elektronregulaatorit BTC 9300.

Visualiseerimine, liides operaatoriga ja juhtimisülesannete koostalitluse kooskõlastamine on realiseeritud eraldi arvutil, mis on seotud kõigi kontrollerite ja regulaatoritega. Ülesanded on realiseeritud SCADA süsteemil TraceMode. Informatsioon tehnoloogilise režiimi kohta laekub ühisesse andmebaasi VKG ENERGIA serverijaamas.

Kontrollerid ja arvuti süsteemiplokk paiknevad puldi korpuses. Seal asuvad ka klemmikoosted, toiteplokid, releed ja teised automaatikaelemendid.

VKG Energia Põhja SEJ katlad nr 6 ja 7

Neil kateldel on ühesugused tehnikavahendid ja juhtimisstruktuur ning tarkvara. Katel kasutab põhikütusena madala kalorsusega gaasi, mida vajadusel täiendatakse põlevkivi või maagaasiga.

Igal katlal on operatiivpersonalile informatsiooni esitamiseks oma pult. Juhtimissüsteem on üles ehitatud neljal kontrolleril WINCON (tarnitud IPC2U poolt). Kontrollerid on paigaldatud spetsiaalsetesse kappidesse operaatoriruumist väljas. Puldil paiknevad kolm paneelarvutit protsessi, liidese operaatoriga ja juhtimisülesannete kooskõlastamise visualiseerimiseks. Eraldi paikneb tehnoloogi arvuti. Kõik neli arvutit on täielikult vastastikku asendatavad ja protsessi juhtimist võib teostada igaühelt neist.

Ülesanded arvutitel on realiseeritud SCADA süsteemi TraceMode abil. Katla puldile on paigutatud elektriseadmete (suitsuimur, ventilaator, põlevkiviveskid, elektrisiibrid) juhtimissüsteemi võtmed ja valgusdioodid. Informatsioon tehnoloogilise režiimi kohta laekub ühisesse andmebaasi VKG ENERGIA serverijaamas.

VKG Energia Põhja SEJ turbiinid T2, T3, T4

Süsteemid on ette nähtud turbiinide, signalisatsiooni ja kaitseseiskamise töö kontrollimiseks. Need on üles ehitatud WINCON kontrolleritel. Töökindluse suurendamiseks on osa parameetreid (aksiaalnihke kontroll, pöörlemiskiiruse kontroll, elektrienergia tootmise arvestus) sidustatud oma lokaalsete mikrokontrolleritega, millelt laekuv informatsioon suunatakse ülemisse kihti liidese RS-485 kaudu. Ülesanded arvutitel on realiseeritud SCADA süsteemi TraceMode abil. Informatsioon tehnoloogilise režiimi kohta laekub ühisesse andmebaasi VKG ENERGIA serverijaamas.