Meie regioon Ida-Virumaa

Meie ettevõte loob regioonis hästitasustatavaid töökohti. Seejuures lahendame ettevõtte arenedes elanikkonna tööhõive probleemi, sh elanikkonna haridus- ja professionaalse taseme probleemid.

Ettevõte on registreeritud meie regioonis ja kõik vastavad maksud kantakse üle kohalikku eelarvesse, aidates kaasa Ida-Virumaa sotsiaalsele arengule.

Oma tootmistegevuses lähtume meie regiooni keskkonnale tekitatava kahju vähendamise või võimalusel täieliku kõrvaldamise vajadusest.