Peatöövõtu teenuste kompleksis pakume me järgmiste tööde teostamist:

 • Geodeesia-, uurimis-, projekteerimistööd.
 • Ehitusplatsi ettevalmistustööd.
 • Mullatööd, pinnase väljakaevamine ja teisaldamine, puuraukude rajamine, vaia- ja puurtööd, pinnaste kinnitamine.
 • Monoliitsete betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonide rajamine.
 • Monteeritavate betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonide montaaž.
 • Kivikonstruktsioonide rajamistööd.
 • Metallkonstruktsioonide montaaž.
 • Torustike montaaž.
 • Puitkonstruktsioonide montaaž.
 • Hoonete ja rajatiste püstitamine.
 • Katuste ehitamine, fassaaditööd.
 • Hoonete ja rajatiste sisemiste ja välimiste insenersüsteemide ja seadmestiku: veevärgi, kanalisatsiooni, soojusvarustuse, gaasivarustuse, elektrivõrkude ja sideliinide jne. rajamine.
 • Õõne puhastamine ja toruvõrkude katsetamine.
 • Energeetika- ja keemiatööstuse objektide ehitamine.
 • Montaaži- ja käivitus-seadistustööd.
 • Autoteede rajamine, sildade, estakaadide ja viaduktide ehitamine.
 • Kaevandusrajatiste ehitamine.
 • Hüdrotehnilised tööd, kuivendusteenused.
 • Mehaanika- ja elektriseadmete vundamentide ja tugede rajamine.
 • Isolatsioonitööd.
 • Tööd tulekindlate materjalidega.