Keevitus on kõige vastutusrikkam operatsioon metallkonstruktsioonide tootmisel. Meie spetsialistide poolt on välja töötatud ja kasutatakse paljusid protseduure keevituse läbiviimiseks (WPS) ja protsesside kvalifitseerimiseks (PQR).

Töid teostavad kogenud, kvalifitseeritud keevitajad. Keevitajad omavad vajalikku kvalifikatsiooni vastavalt standardile EN 287.

Me teostame erineva seinapaksusega roostevaba ja süsinikterase (sealhulgas HARDOX) keevitustöid.

Tööde teostamisel kasutatakse erinevaid keevitustehnoloogiaid: MIG/MAG, SAW, TIG, ММА ja töömeetodeid: käsitsi, poolautomaatne ja räbu all.

Kasutatavad tehnoloogiad ja seadmed võimaldavad teostada keevitamist mitte ainult tööstusettevõtetes, vaid ka väli- ja montaažitingimustes.

Töid teostatakse vastavuses kvaliteedijuhtimise standardiga ISO 9001:2008. Viru RMT omab: keevitustootmise sertifikaati 3834-2; üldlubasid tööde teostamiseks: ISO 2768, EN ISO 13920, EN ISO 9013. Keevitust teostatakse vastavalt:

  • Terase keevitusliidete kvaliteeditaseme määramise juhendile EN 25817, klass С.
  • Surveseadmete direktiivile 97/23/ЕС.
  • Metalliliste materjalide keevitusprotseduurile ISO 15614-1:2004.

Keevitusprotseduurid on atesteeritud TÜV poolt vastavalt ISO 9001:2008 ja 3834-2.

Teostatava keevituse kvaliteeti kontrollitakse visuaalmeetodil ja mittepurustava kontrolli (NDT) läbiviimise teel: magnetpulber-, ultraheli- ja kapillaarmeetodil.