Meie ettevõttes töötab üle 300 töötaja. Ettevõte võimaldab töötajatele hästitasustatavad töökohad, keskmine palgatase ületab mitte ainult regiooni, vaid ka kogu Eesti taset.

Töötajate huve esindab 1948. aastal asutatud kutseametiühing. Kehtib kollektiivtööleping, milles on kajastatud suur hulk erinevaid soodustusi töötajatele.

Garanteeritud on seadusandlusest tulenevate tervisekaitse- ja tööohutusnõuete täitmine.

Töötab tervishoiupunkt, kus võib saada kvalifitseeritud arstiabi. Mitte harvem kui üks kord kolme aasta jooksul teostatakse töötaja tervisekontrolli.

Iga töökoha jaoks on määratud ametijuhendid, protseduurid, reglemendid ja töökaitsejuhendid. Viiakse läbi sissejuhatavat ja perioodilist juhendamist. Vajadusel läbivad töötajad täiendjuhendamise ja -koolituse.

Töökohtade ja protsessidega seotud riskid on tuvastatud, neid seiratakse regulaarselt. Riskide kontrollimiseks ja vähendamiseks on koostatud meetmeplaanid, rakendatakse abinõusid riskide ennetamiseks ja kõrvaldamiseks.

Meie ettevõtte töötajatel on mitmekesised võimalused täiendkoolituse saamiseks ja oma kvalifikatsiooni tõstmiseks.

Töötajatel on võimalik osaleda erinevatel meie emafirma poolt korraldatavatel ja juba traditsiooniks saanud üritustel: Keemikute päev, Kaevurite päev jne. ning spordiüritustel.