Hooldatavad süsteemid ja seadmed

 • Tõste- ja tõste-transpordiseadmed, tõsteseadmete järelevalve, tehniline kontroll ja katsetamine;
 • Kompressori-ja pumbaseadmed;
 • Hüdraulikasüsteemid ja -seadmed;
 • Konveiersüsteemid ja -seadmed;
 • Energeetika abiseadmed;
 • Tehnoloogiaseadmed (soojusvahetid, skraberid, kolonnid, filtrid, setitid jne.);
 • Insenersüsteemid: küte, veevarustus, tulekustutus, kanalisatsioon ja ventilatsioon;
 • Mõõteseadmed ja automatiseerimisvahendid.

Hooldatavad konstruktsioonid ja konstruktsioonielemendid 

 • Tööstushoonete ja -rajatiste konstruktsioonid;
 • Metallkonstruktsioonid, platvormid, estakaadid jne.;
 • Mahutid, reservuaarid, punkrid jne.;
 • Torusüsteemid, armatuur, elektri-pneumoajamid, äärikud jne.;
 • Tulekindlad materjalid.

Täiendavalt teostatavad tööd

 • Konstrueerimistöö teostamine seadmete varuosade ja sõlmede valmistamiseks ja restaureerimiseks;
 • Seadmete ja metallkonstruktsioonide remondi alased tööd: hankimis-, lukksepa-, pingi-, keevitus-, värvimistööd;
 • Tõste-transpordiseadmete teenused;
 • Soojusvahetusseadmete puhastamine hüdropuhastusmasinaid ja teisi seadiseid kasutades.